SalsaNor Oslo

SalsaNor logoSalsaNor er en frivillig kulturorganisasjoner med lang erfaring i gjennomføring av nasjonale og internasjonale kulturevents.
At SalsaNor startet i Oslo i sin tid, er det ikke mange som vet! Da var det under navnet Salsero´s. SalsaNor slik vi kjenner organisasjonen idag, ble først etablert i Stavanger i 1999, og senere utvidet med en Trondheim-avdeling fra 2006. I 2015 etablerte SalsaNor en egen prosjektorganisasjon i Oslo, med kontor og arrangementssted på Sentralen, og ringen er igjen sluttet. Vi har et godt samarbeid mellom de tre SalsaNor-avdelingene, med målsetting å spre latinamerikansk og spesielt cubansk, danseglede over hele Norge, samt å være en platform for profesjonelle latinamerikanske dansere og musikere, hvor de kan få flere oppdrag og utvikle seg som kunstnere i Norge.

ABOUT US
Unknown to many, SalsaNor, was founded in Oslo, but under the name Salsero´s.  SalsaNor as we know the organisation today, was originated in Stavanger in 1999. It later expanded with a department in Trondheim in 2006. In 2015 SalsaNor started a project organisation in Oslo with its head office and work spot at Sentralen and now the circle is complete.  All the SalsaNor-departments are cooperating very well working for the overall aim to spread Latino-American, and especially Cuban, dance enjoyment all over Norway.  We are also a platform for professional Latino-American dancers and musicians to meet and receive new assignments and to develop as artists in Norway.

Daniels-Dance

Daniels Dance Academy
Web: www.daniels-dance.com