Visste du at det finnes en rekke crew med taxi-dansere i Europa? Dyktige og erfarne dansere, ofte lokale instruktører der de bor, som deltar på internasjonale festivaler som taxi-dansere. Dette bidrar til et høyere dansenivå på festivalen, da man får flere dyktige dansepartnere på workshops og disse gutta aldri stopper å danse om kveldene! Vi gleder oss til å ta imot Joelson, Jonathan, Shalon og Jason!

TAXI-DANCERS FROM HOLLAND!

Did you know there are various taxi-dancer crews around Europe? Experienced dancers, often local teachers where they live, who travels to international dance festivals as taxi-dancers. This contributes to a higher dance level at the festival, with good dancepartners ni the workshops and non-stop dancing at night! Looking foreward to receiving Joelson, Jonathan, Shalon og Jason!