Disse 6 DJene vil sørge for å holde dansegulvene hete under Oslo Caribbean Feeling i oktober. Kjøp pass på ocf.salsanor.no og bli med!!

These 6 djs will make sure the dance floors are steaming during Oslo Caribbean Feeling in October. Get ur pass at ocf.salsanor.no and join in!!